Felhasználási feltételek

A weboldal használatával Ön elfogadja a jelen internetes oldal (www.wugbudapest.sport) alábbiakban rögzített általános felhasználási feltételeit, továbbá tudomásul veszi, hogy a weboldalt saját és kizárólagos felelősségére használja.

1. Általános feltételek

A jelen Felhasználási Feltételek magában foglalják a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. (1027 Budapest, Horvát utca 12-26., info@wugbudapest.sport) (továbbiakban: a „Vállalat”) általános szerződési feltételeket, valamint ezen weboldal felhasználási feltételeit.

Amennyiben Ön nem ért egyet a Felhasználási Feltételekben foglaltakkal, kérjük, ne használja a weboldalunkat.

A weboldalon található bizonyos oldalak vagy szolgáltatások használatára további feltételek vonatkozhatnak, amelyek a hozzáférés megadása előtt elfogadandók, mint például az Adatvédelmi és Süti Tájékoztató (lásd az alábbiakban), valamint az Adatvédelmi jogokra és jogorvoslatokra vonatkozó Szabályzat (lásd lentebb).

A Vállalat fenntartja a jogot, hogy bármikor módosíthatja vagy felülvizsgálhatja a jelen Felhasználási Feltételeket és/vagy bármely szolgáltatását, vagy új feltételeket írhat elő a weboldal felhasználására, amely változtatások, módosítások, felülvizsgált verziók azonnal hatályba lépnek, az Ön értesítésével egyidejűleg, ami megtörténhet bármely módon (a weboldalon való vagy e-mailben történő tájékoztatással). A fentebb részletezett módosítások hatályba lépését követően a weboldal használatával Ön elfogadja a változtatásokat, módosításokat.

Információs, személyes és nem kereskedelmi célból, kérjük tekintse meg, használja és töltse le a weboldalt (illetve annak releváns tartalmát), és – ahol lehetséges – tegyen fel kérdéseket.

A weboldalon külön jelzett engedély vagy a szellemi tulajdonjogra vonatkozó eltérő előírások hiányában a weboldalra feltöltött tartalom vagy szoftver egyetlen részét sem másolhatja, töltheti le vagy tárolhatja, nem terjesztheti, és nem használhatja fel semmilyen más célra a Vállalat előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül.

A Felhasználó vállalja, hogy az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban jár el, és nem okoz semmilyen kárt vagy zavart ezen a webhelyen.

Ön a weboldal használatával elfogadja, hogy a Vállalat bármilyen okból értesítés nélkül megszakíthatja, megváltoztathatja vagy korlátozhatja hozzáférést a weboldalhoz, abban az esetben (például, de nem kizárólagosan), ha Ön nem feltétlenül a weboldalra vonatkozóan, de:
(i) sérti mások személyiségi jogait;
(ii) megsérti a szellemi tulajdonnak minősülő jogokat;
(iii) rágalmazó, pornográf, rasszista, idegengyűlölő, provokáló, erőszakos vagy felbujtó tartalmat fejez ki;
(iv) fertőzést okoz vírusok vagy a biztonsági problémák útján ezen a weboldalon, illetve bármely felhasználónál; és
(v) veszélyezteti a webhely integritását (egyeséges, jogszabályoknak megfelelő, valamint a Vállalat által meghatározottak szerint történő megjelenését).

A Vállalatnak jogában áll véglegesen eltávolítani az illegális, káros tartalmakat a weboldalról és saját belátása szerint bármikor megszüntetheti bármely felhasználó hozzáférését (beleértve az Önét is).

A weboldal használatával kijelenti, hogy Ön legalább a 14. életévét betöltötte és felelősséget vállal a weboldal jogosulatlan használatból esetlegesen adódó minden kárért és költségért.

Az eseményre a látogatók regisztrációt követően tudnak belépni, amit akár előzetesen jelen weboldalon keresztül, vagy akár a helyszínen is megtehetnek. Az eseményre 14 év alattiaknak nem kell regisztrálniuk.

Az eseményt 18 év alattiak szülői vagy gondviselői beleegyezéssel látogathatják. Mivel a Vállalat nem tudja a weboldalán keresztül érkezett regisztráció során a regisztráló életkorát ellenőrizni, így a rendezvényen mindenki saját felelősségére vehet részt.

Kártalanítás

Ha Ön a jelen Feltételek bármely pontját megszegi, köteles megvédeni, kártalanítani a Vállalatot, annak tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, ügynökeit, ha szükséges és releváns, ideértve a költségeket, az ügyvédi díjakat is, amelyek a jogsértéssel kapcsolatban felmerülnek.

2. ADATVÉDELMI ÉS SÜTI TÁJÉKOZTATÓ

A Vállalat elkötelezett az Ön személyes adatainak megőrzésében, miközben a weboldalunkat használja vagy elektronikusan kommunikál velünk.

A jelen Adatvédelmi és Süti Tájékoztatóból megtudhatja, mi történik az Öntől kapott és a látogatása során a weboldalunkon gyűjtött személyes adatokkal.

Mivel időről-időre frissül a jelenlegi Adatvédelmi és Süti Tájékoztató, így kérjük, rendszeresen olvassa el újra az ott leírtakat.

A Vállalat által gyűjtött információk

Weboldalunk üzemeltetése során a következő személyes adatokat gyűjthetjük és dolgozhatjuk fel:
(i) A weboldalunkon tett látogatásainak részleteit és a hozzáférhető forrásadatokat, ideértve különösen, de nem kizárólag a forgalmi adatokat, a helyadatokat, a weblogokat és egyéb (személyes) adatokat.
(ii) Minden információ, amelyet a velünk történő kommunikáció során rendelkezésünkre bocsát.
(iii) Információk és adatok, amelyeket a rendezvényünkön való regisztráció során adott meg nekünk (mint látógató, résztvevő, média, stb).

Cookiek használata
A Vállalat esetenként információkat gyűjthet számítógépével kapcsolatban, amíg Ön a weboldalunkon tartózkodik, amely lehetővé teszi számunkra, hogy javítsuk szolgáltatásainkat és statisztikai információkat szolgáltassunk weboldalunk használatáról.

Weboldalunk cookie-kat (sütiket) és más technológiákat használ, hogy mi és partnereink emlékezzünk Önre és megértsük, hogyan használja webhelyünket. A fentiekhez hasonlóan, egy cookie-fájl segítségével gyűjthetünk információkat az Ön általános internethasználatáról. Amennyiben ezt elfogadja, a cookie-k automatikusan letöltődnek a számítógépére és a számítógép merevlemezén kerülnek tárolásra, mivel a cookie-k olyan információkat tartalmaznak, amelyeket a számítógép merevlemezére továbbítanak.

Az Adatvédelmi és Süti Tájékoztatóhoz hozzáférhet minden oldalon, ahol egy komplett lista található a különböző használatban lévő technológiákról; kérjük, ha szükségesnek tartja, mondja el nekünk, hogy az Ön eszközén ezek működnek-e. A webhely további használatát az Adatvédelmi és Cookie Szabályzathoz való hozzájárulásnak kell tekinteni.

Adatvédelmi és Cookie Szabályzat megtekintéséhez kattintson ide.

SZELLEMI TULAJDON

Ez a weboldal, annak teljes felépítése és minden alkotóeleme, ideértve a szövegeket, cikkeket, hírleveleket, sajtóközleményeket, prezentációkat, brosúrákat, illusztrációkat, rajzokat, grafikákat, fényképeket, számítógépes szoftvereket, animációkat stb. a Vállalat (vagy annak alkotói (szerzői), akiktől a Vállalat jogszerűen szerezte meg a vonatkozó tartalomra vonatkozó felhasználási engedélyt) kizárólagos tulajdonát képezi, illetve annak kizárólagos jogosultja.
A teljes oldalt a szerzői jogokra és a szellemi tulajdonra vonatkozó magyar és nemzetközi jogszabályok védik.

Eltérő rendelkezésünk hiányában, a weboldalon található összes anyag, illetve tartalom szerzői jogi és egyéb szellemi tulajdonjogi jogosultjának a Vállalat (vagy a Vállalat részére korábban engedélyt adott alkotók (szerzők)) tekintendő, és azokat nem szabad előzetes hozzájárulásunk nélkül lemásolni.

A weboldal, annak alkotóelemei és / vagy az abban található információk bármilyen módon történő teljes vagy részleges felhasználása vagy másolása bármilyen módon, a szellemi tulajdonra vonatkozó alkalmazandó magyar törvények alapján – azok eltérő rendelkezése hiányában – jogsértésnek minősül (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény).

A weboldalon megjelenített fotók felhasználási joga a Vállalatot illeti, mivel annak felhasználási jogára részére az alkotóktól (szerzőktől) engedélyt kapott.

A felhasználók kizárólag a számítógép képernyőjén tekinthetik meg a weboldalt, illetve jogosultak kinyomtatni a weboldal oldalait személyes használatra, és adott esetben reprodukálhatják a számítógépük gyorsítótárában lévő ideiglenes fájlokat, kizárólag a webhely látogatásának megkönnyítése céljából.

Az előző bekezdések rendelkezéseire való különös tekintettel, tilos, akár díjmentesen vagy díj ellenében, részben vagy egészben, a weboldalt és az azt alkotó elemeket, annak tartalmát sokszorosítani, módosítani (átdolgozni), lefordítani és / vagy máshol megjeleníteni a Vállalat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

A fentiek kivételével a Vállalat lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy számítógépük merevlemezére letöltsenek dokumentumokat, amelyeket a felhasználók rendelkezésére bocsátottak kifejezetten letölthető elektronikus fájlok formájában. Ezeket a fájlokat csak hipertext linkről lehet letölteni, amelyen a „letölt a dokumentumot itt” jelölés található, vagy bármilyen más, a felhasználók számára a fájlok letöltését engedélyező hivatkozásból.

Ebben az esetben - kivéve, ha a fenti dokumentumok kifejezetten eltérően nem rendelkeznek - a felhasználó számára megengedett, hogy ezen dokumentumok másolatát megőrizze, és ezeket a dokumentumokat kizárólag személyes és nem kereskedelmi használatra nyomtassa ki. A felhasználók nem terjeszthetik ezeket a dokumentumokat harmadik feleknek, ideértve az e-mailt, a kézzelfogható adathordozót vagy nyilvános vagy magánhálózatra telepített szervert.

Védjegyek

A weboldalon megjelenő nevek, védjegyek, márkák, logók és szolgáltatási védjegyek (együttesen: „Védjegyek”) a Vállalat vagy a Vállalat részére használati engedélyt adó jogosultak bejegyzett vagy nem regisztrált Védjegyei. Kifejezett rendelkezés hiányában a weboldal egyetlen elemét sem szabad akként értelmezni, hogy az bármilyen engedélyt ad vagy jogot enged a felhasználók vagy harmadik személyek részére a Védjegyekre. Felhívjuk a figyelmet, hogy bármely Védjegy jogosulatlan használata az alkalmazandó szellemi tulajdonjogi jogszabályi rendelkezések megsértéséhez vezethet.

Szerzői jogok
Ezt a weboldalt szerzői jogi jogszabályi rendelkezések védik. A fentiekben ismertetett információs, személyes és nem kereskedelmi célú felhasználás kivételével a weboldal kialakítását vagy elrendezését, a weboldal kialakításának vagy elrendezésének egyes részeit, illetve a Vállalat arculatát nem módosíthatja, másolhatja le vagy terjesztheti.

Információk, hírek és sajtóközlemények
A weboldal információkat, híreket és / vagy sajtóközleményeket tartalmazhat a Vállalatról és harmadik felekről. Amellett, hogy a Vállalat minden ilyen információ, hír és sajtóközlemény helytálló és pontos megjelenítésére törekszik, a Vállalat nem vállal kötelezettséget ezen információk, hírek vagy bármilyen sajtóközlemény frissítésére vagy után követésére. Felhívjuk a figyelmet, hogy a hírekben, sajtóközleményekben vagy más módon, a Vállalaton kívüli, a Vállalattal kapcsolatban megjelenő információkra önmagukban nem lehet támaszkodni, amennyiben azokat nem a Vállalat nyújtja vagy hagyja jóvá.

Linkek
Ez a weboldal linkeket tartalmazhat más felek által üzemeltetett webhelyekre. A kapcsolódó webhelyek nem a Vállalat ellenőrzése alatt állnak, ezért a Vállalat az ilyen webhelyek tartalmáért semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget. Az ilyen hivatkozások nem jelentik azt, hogy a Vállalat bármilyen más webhelyen jóváhagyta az anyagokat, és a Vállalat minden felelősséget elhárít az ilyen linkelt webhelyekhez való hozzáféréssel, az esetleges abból származó károkkal, kellemetlenségekkel kapcsolatban.

A Vállalat a felhasználók kényelme érdekében linkeket biztosít más internetes oldalakhoz, azonban a weboldalhoz kapcsolódó bármely más internetes oldal elérése a felhasználó saját felelősségére történik.

3. FELELŐSSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ NYILATKOZATOK

Felelősség
A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezése hiányában weboldal minden tartalmát "a rendelkezésre álló" formában biztosítjuk az Ön számára bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos jótállás nélkül, ideértve különösen, de nem kizárólag azokra a vélelmezett garanciákra, amelyeket a forgalmazhatóság, az adott célra való alkalmasság, a pontosság és jogsértéstől való tartózkodás kapcsán tarthat relevánsnak a felhasználó. A fentiekre tekintettel a Vállalat nem vállal felelősséget a weboldalon elérhető tartalom pontosságáért, teljességéért vagy megbízhatóságáért. Az Ön felelőssége minden információ ellenőrzése, mielőtt azokra támaszkodik. A weboldal használata és az azon elérhető bármely tartalom használata vagy elérése kizárólagosan az Ön felelőssége. A Vállalat nem vállal semmiféle felelősséget arra, hogy a weboldal használata minden esetben zavartalan vagy hibamentes lesz az Ön számára. Az Ön felelőssége az összes szükséges óvintézkedés meghozatala annak biztosítása érdekében, hogy a weboldalon keresztül elért tartalom vírusmentes legyen.

A Felelősség Korlátozása
A weboldalt a felhasználók saját felelősségükre használhatják. A felhasználásból eredő bárminemű kárért a Vállalat nem vállal felelősséget. A Vállalat nem tartozik kártérítési felelősséggel a weboldal használatából eredő károkért, ideértve különösen, de nem kizárólag a közvetlen vagy a közvetett, speciális vagy esetleges következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget, amelyek a weboldallal kapcsolatban vagy a weboldal használatából vagy a weboldal használatra képtelen állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hibából, hiányosságból, üzemzavarból, meghibásodásból, információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vagy vonal- vagy rendszerhibából származnak vagy keletkeznek, abban az esetben is, ha a Vállalatot vagy annak képviselőjét ilyen lehetséges károkról, veszteségekről vagy költségekről tájékoztatták.

A fenti felelősségkizárások és korlátozások esetében előfordulhat, hogy az irányadó jogszabályok kötelezően alkalmazandó rendelkezései a felelősség fentiek szerinti kizárását nem teszik lehetővé.

A weboldal használatával a Felhasználó elfogadja a jelen Feltételeket. A Vállalat a jelen Feltételek és annak keretében jelen szakasz módosításának jogát fenntartja. E Feltételek és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében kérjük, rendszeresen látogassa ezt az oldalt.

Látogatók által szolgáltatott tartalom
A Felhasználó kijelenti, hogy a weboldalra általa feltöltött tartalomnak (kivéve személyes adatok, melynek kezelésére vonatkozó információkat a weboldal Adatkezelési és Süti Tájékoztatója tartalmazza) a szerzője rendelkezik a tartalomra vonatkozó jogokkal (azaz a jogosulttól engedélyt kapott a tartalom megosztására) és ezért a tartalmat (pl. képek, videók, zene) weboldalon megoszthatja.

4. ADATVÉDELEM

Adattovábbítás adatfeldolgozók számára
Előfordulhat, hogy a Vállalat a személyes adatokat a lent felsorolt cégek számára továbbítja. Az adatok címzettjei, mint adatfeldolgozók jelennek meg. Ez azt jelenti, hogy az adatok kezelésének célját és eszközeit a Vállalat határozza meg (beleértve az adatkezelés eszközét is), és az adott cél teljesülése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

A jelen Tájékoztatóban leírt adatkezelési célok érdekében az alábbi Adatfeldolgozók férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz:

Név és elérhetőség: Human Telex Kft., 1036 Budapest, Lajos utca 74-76., hello@humantelex.hu
Az adatfeldolgozók által ellátott tevékenység és a kezelt adatok köre: Weboldal üzemeltetése, weboldalon keresztül bonyolított regisztrációk, promóciók lebonyolítása, a weboldalon keresztül érkező kérdések megválaszolása. A weboldalon keresztül megosztott személyes adatokhoz fér hozzá.

Név és elérhetőség:VALTON-SEC Kft, 1124 Budapest, Hegyalja út 109., velemeny@valton.hu
Az adatfeldolgozók által ellátott tevékenység és a kezelt adatok köre: Rendezvény beléptetésének lebonyolítása, a rendezvény biztonságtechnikai biztosítása. A regisztráció során megadott adatokhoz szükség esetén, illetve esetlegesen fér hozzá a tevékenységének ellátása céljából .

Az oldal Adatkezelési és Süti Tájékoztatójában részletezett személyes adat típusokon és gyűjtési módokon kívüli, a Vállalat által kezelt személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek az Adatkezeléshez kapcsolódó jogok és jogorvoslati lehetőségek Szabályzatában találhatók.

Javasoljuk, hogy olvassa el az Adatvédelmi és a Süti Tájékoztatónkat, valamint az Adatkezeléshez kapcsolódó jogok és jogorvoslati lehetőségek Szabályzatát is.

5. ELÉRHETŐSÉGEK

A weboldal a következő, a Vállalat által publikált URL-n keresztül érhető el: wugbudapest.sport

A weboldalt a Vállalat működteti.

Jelen weboldalt a Human Telex Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 74-76.) tervezte és üzemelteti a Vállalat megbízásából.

Adatvédelmi eljárásainkkal, nyilatkozatainkkal kapcsolatos kérdés, észrevétel vagy panasz (kérelem, megkeresés) esetén a következő elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot: Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt., 1027 Bp, Horváth utca 12-16, vagy írjon az info@wugbudapest.sport címre.

A Vállalat tudomásul veszi, hogy bármilyen, a Vállalat által végzett személyes adatok kezelésével kapcsolatban beérkező kérelmet vagy megkeresést kötelező kivizsgálnia (beleértve az olyan panaszt is, miszerint a Vállalat megsértette a felhasználó hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait).

6. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Vállalat bármikor jogosult megtagadni a weboldalhoz való hozzáférést, különösen, ha a felhasználó a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat megszegi.

Az Információ felhasználása
A Vállalat fenntartja magának a jogot, és a felhasználó a jelen Feltételek szerint felhatalmazást ad arra a Vállalatnak, hogy a jelen Felhasználási Feltételek, az oldal Adatkezelési és Süti Tájékoztatója és a weboldal Adatkezeléshez kapcsolódó jogok és jogorvoslati lehetőségek Szabályzata alapján a weboldal használatával összefüggésben birtokába került összes adatot és egyéb információt a fenti dokumentumokban foglalt módon, az irányadó jogszabályi rendelkezések keretei között kezeljen, illetve felhasználjon.

7. ALKALMAZANDÓ JOG

A Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos esetleges (jog)vitákra és követelésekre Magyarország joga alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

A weboldal kizárólag magyarországi felhasználók számára készült. A Vállalat nem tesz arra irányuló kijelentést, hogy a weboldalon található anyagok és információk Magyarországon kívül megfelelőek vagy elérhetőek lehetnek. Azok a felhasználók, akik úgy döntenek, hogy a jelen weboldalt más területekről, országokból használják, azt saját felelősségükre, az irányadó jogszabályi kötelezettségük tudatában teszik.

Kiemelt partnereink

telekom
mol-limo

Hivatalos partnereink

vw

Barátaink

vans
dickies
velvart
lidl
store13
ps4
decathlon
lidl
lidl
lidl
bazis-store
skullcandy
x