Házirend

1. BELÉPÉS
A rendezvényre való belépés INGYENES.
A World Urban Games (Továbbiakban röviden WUG) 2019. szeptember 13. 10:00 órakor nyitja és 2019. szeptember 16. 00:00 órakor zárja kapuit.
A rendezvényterületre való belépéssel a „Látogató” elfogadja a jelen Házirendet és elismeri, hogy annak betartásáról a World Urban Games Szervezőbizottság és annak munkavállalói, megbízottjai és alvállalkozói (továbbiakban „Szervezők”) rendelkeznek.
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 26. § (1) b) és c) pontjával összhangban a szabadtéri rendezvény helyszínére belépő vagy kilépő Látogatót a vagyonőr jogosult csomagja bemutatására felhívni, továbbá jogosult a fenti rendezvény területén tartózkodó vagy onnan kilépő személyt csomagja tartalmának bemutatására felhívni.

A Látogató kizárólag
- a megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a rendezvény területére;
- a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát vagy munkavégzésének helyét;
- köteles betartani a pályarendszabályok rendelkezéseit, a Szervezők által meghatározott előírásokat, illetve a Szervezők utasításait;
- a területet – ha arról a Szervezők vagy az illetékes hatóságok (így különösen a rendőrség) másképpen nem rendelkezik – csak a belépési ponton hagyhatja el;

A helyszínen elzárt épületbe nem lehet bemászni; a kerítéseken átmászni; valamint a Nagyvásárcsarnokon belül felmászni a felső emeletre vagy ablakokba TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES.
2. RENDEZVÉNYEN TALÁLHATÓ ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
A WUG területén lehetőség nyílik a Látogatók számára egyes sporteszközök kipróbálására. Az egyes sporteszközöket mindenki saját felelősségére használja, az egyes installációk egyedi szabályozásait betartva, a helyszínen lévő Szervezők tanácsait és javaslatait figyelembe véve. Azon helyszíneken, ahol külön biztonsági szabályozás van meghatározva (pl, extrémsport helyszínek), a Látogató köteles az ott kiírt biztonsági feltételeknek eleget tenni. (pl, bukósisak viselése, magasság korlátozás).
3. BE NEM VIHETŐ TÁRGYAK
A WUG területére alkoholt, üvegtárgyat, ütő-, vágóeszközt, kábítószert, pirotechnikai eszközt, esernyőt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket bevinni TILOS.
Ezen eszközök elkobozhatók a bejáratnál, illetve a rendezvény teljes területén, és ezen eszközök – jellegüktől függően – a bejáratnál a Látogató részére visszaadhatók vagy az illetékes hatóság részére átadhatók (az eszköz jellege szerint, például robbanóanyag esetén a Szervezők az illetékes hatóságot értesítik, és részére az érintett eszközt haladéktalanul átadják). A rendezvényterületen elkobzott tárgyak után a továbbiakban sem tulajdoni, sem kötelmi igénnyel nem élhet a Látogató a Szervezőkkel szemben. Az elkobzásnak ellenálló Látogató eltávolítható a rendezvényterületről. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet be.
A WUG területére - személyenként - maximum 0,5 liter ásványvíz, kereskedelmi mennyiséget meg nem haladó élelmiszer (1 db szendvics) vihető be. A bejáratnál, a Szervezők a fenti mennyiséget meghaladó vagy tiltott tárgyakat elkobozhatják, a behozni kívánt tárgyak ellenőrzésére – a fentiek szerint – a Látogatót felszólíthatják.
Drónt a Rendezvény területén reptetni hatóságilag TILOS, amennyiben a Látogató mégis megkísérli drón reptetését a területen, a Szervezők felszólítják a tevékenység befejezésére és jogosultak az illetékes hatóságot értesíteni. A tevékenység kapcsán kiszabható hatósági bírság megfizetéséért teljes személyi és anyagi, illetve az esetlegesen okozott károkért a kártérítési felelősség ilyen esetben kizárólag a Látogatót terheli, a jogsértő cselekményről továbbá a Szervezők azonnali jegyzőkönyvet vesznek fel a helyszínen. Amennyiben a Rendezvény területén kívülről kezdi el a Látogató a drón reptetését, úgy a fentiek szerinti kizárólagos felelősséggel tartozik az esetleges hatósági bírság megfizetéséért, valamint az esetlegesen a tevékenysége által okozott károkért.
4. TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK
A WUG területén található vendéglátóipari egységekben 18 éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal nem szolgálunk ki. A WUG területén kábítószer fogyasztása TILOS és büntetőeljárás kezdeményezését vonja maga után (ilyen esetben a Szervezők az illetékes hatóságot értesítik). Az a személy, akiről kétséget kizáróan megállapítható a kábítószerrel való visszaélés vagy annak alapos gyanúja felmerül, illetve bűncselekményt vagy szabálysértést követ el, eltávolítható a Rendezvény területéről. A természetkárosítás ennek értelmében szintén tilos, ezért a kizárólagos felelősség a Látogatót terheli, továbbá a Szervezők ennek észlelése esetén az illetékes hatóságot értesítik.
A Látogató tartózkodni köteles minden olyan magatartástól, amely alkalmas lehet arra, hogy mások életét, testi épségét vagy személyiségi jogait megsértse, illetve, hogy nekik vagyoni kárt okozzon. A Látogató nem tanúsíthat továbbá másokban megbotránkozást keltő, obszcén vagy kirívóan közösségellenes magatartást, kiemelt tekintettel a politikai és vallási vagy etnikai hovatartozásra irányuló gyülekezésekre, továbbá ehhez kapcsolódó transzparensek behozatala a Rendezvény területére szigorúan TILOS.
A Látogató a tulajdonos személyétől függetlenül köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, ami a Rendezvény lebonyolítására szolgáló berendezések, eszközök, műtárgyak rongálására irányul, így különösen tilos a mobil kerítés, a hangosítás, a világítás, a színpadok és tartozékaik, valamint a közműhálózat, illetve az ehhez tartozó eszközök rongálása. A Látogató az általa okozott károkért teljes körűen helyt állni köteles.
5. MÉDIA ÉS AUDIOVIZUÁLIS ESZKÖZÖK
A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvételt készíthetnek a Szervezők és a szervezői engedéllyel rendelkező szerződéses partnerek, közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés vagy engedély rendelkezései szerint). Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényre való belépéssel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak (képmásának és hangfelvételének) rögzítéséhez és a felvételek további felhasználásához a Szervezők vagy a fenti személyek által, a lent hivatkozott Adatvédelmi és Süti Szabályzatában írtak szerint. Tudomásul veszi továbbá, hogy közéleti szereplésről készült, továbbá tömegfelvétel készítéséhez és felhasználásához a hozzájárulása nem szükséges. Az előzőek szerint készített felvételeken annak készítője vagy az általa képviselt Szervező térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Szervezők és a szervezői engedéllyel rendelkező szerződéses partnerek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a felvételek hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvény népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.
A Látogató továbbá tudomásul veszi, hogy más Látogatók és egyéb harmadik személyek is készíthetnek felvételeket a rendezvényről és az azon jelen lévőkről – ezt a Szervezők nem tudják megakadályozni –, az ilyen más Látogatók és harmadik személyek által készített felvételek esetén azonban a felvételkészítés és felhasználás jogszerűségért ezen személyek tartoznak kizárólagos felelősséggel, jogainak gyakorlása érdekében az érintett Látogató velük veheti fel a kapcsolatot.
A felvételek készítésével és felhasználásával, valamint a Látogatók kapcsolódó adatvédelmi jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel kapcsolatban bővebb információkat a WUGB irányadó Adatvédelmi és Süti Szabályzatában (https://wugbudapest.sport/adatvedelmi-es-suti-szabalyzat) talál a Látogató. Kérdése esetén jogosult továbbá az info@wugbudapest.sport e-mail címre is megkeresést küldeni vagy a helyszínen jelen lévő, Szervezők nevében felvételt készítő személyekkel is kapcsolatba lépni (pl. jelezheti, ha róla felvétel készítését kifejezetten kívánja, vagy épp nem kívánja).
6.FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
Szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben - a Rendezvény ideje alatt vagy a felvonulás-levonulás idején - keletkező károkért. A Rendezvényen belül hagyott értékekért a Szervezők felelősséget nem vállalnak.

A Rendezvény rossz idő esetén is megtartásra kerül.
A műsorváltoztatás jogát a Szervezők fenntartják.

Budapest, 2019. szeptember 12.

 

Kérjük, hogy vigyázzatok Magatokra és Egymásra!
Jó sportolást és szórakozást kívánunk!

A Szervezők

Kiemelt partnereink

telekom
mol-limo

Hivatalos partnereink

vw

Barátaink

vans
dickies
velvart
lidl
store13
ps4
decathlon
lidl
lidl
lidl
bazis-store
skullcandy
x